Tuesday, April 12, 2011

МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

8-р анги
Бүлэг сэдэв нэгж хичээлийн сэдэв Ээлжит хичээлийн сэдэв
1 Мэдээлэл 3 цаг Компьютерт мэдээлэл дүрслэх 3 цаг Тооллын систем, 2-тын тооллын систем 2т, 10т, 16тын тооллын систем
2 Дасгал ажил Хоёртын тооллын системээс аравтын тооллын системд хөрвүүлэх (D<--->B)
3 Дасгал ажил Арван зургаатын тооллын системээс аравтын тоолын системд хөрвүүлэх (H<--->B)
4 Загвар 2 цаг Загварыг бүтээх процесс Загварчлал Загвар, Загвар бүтээх дараалал
5 Загварчлах арга Симуляци, загварчлах арга
6 Алгоритм 5 цаг Алгоритмын төрөл Давтлага Шугаман алгортимыг сэргээн сануулах
7 Салаалсан алгоритм Гүйцэт, гүйцэт биш салаалсан алгоритм
8 Давталттай алгоритм Параметрт давталт
9 Дасгал ажил Салаалсан давталттай алгоритмын жишээ дасгал бодох
10 Сорил Мэдээлэл, Загвар, Алгоритм сэдвийн сорил
11 Компьютер 7 цаг Компьютерийн техник хангамж Боловсруулалт хийх төхөөрөмж CPU, RAM, MAINBOARD, Тэжээлийн блок
12 Холболтын төхөөрөмж MODEM, Кабель, LAN CARD
13 Компьютерийн програм хангамж Файл, файлын систем Файл, файлуудын шинж чанар, параметр
14 Файл хавтастай ажиллах Хавтас үүсгэх, файл зөөх хуулах, устгах, нэр өөрчлөх
15 Дадлага ажил
16 Файл, хавтсыг хайх Start->Search
17 Олон программын орчин Windows систем нь олон программын орчин, идэвхтэй идэвхгүй цонх
18 Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ
19 Дадлага ажил, анализ
20 Мэдээллийн технологи 14 цаг Мэдээллийн технологийн хөгжил Мэдээлэл солилцох технологи Мэдээллийн төрлөөс хамаарч боловсруулах технологийг тодорхойлох, сонгох, жишээн дээр тайлбарлах
21 Мэдээллийн технологийн хэрэглээ Хүснэгт боловсруулах Ms Excel програм Ажлын хуудас, өгөгдөлтэй ажиллах, ажлын хавтас, ажлын хуудасны тухай,өгөгдөл засварлах
22 Мөр, баганы хэмжээ өөрчлөх нүд,мөр,багана, муж, ажлын хуудас сонгох, ажлын талбарыг хэлбэржүүлэх
23 Дасгал ажил Өгөгдөлтэй ажиллах, ажлын талбарыг хэлбэржүүлэх
24 Хялбар тооцоолол хийх Нүдэнд томъёо оруулах, нэмэх, хасах, үржих, хуваах, зэрэг дэвшүүлэх, язгуур гаргах
25 Дасгал ажил
26 График байгуулах График байгуулах, Insert->Chart
27 Дасгал ажил
28 Интернэтийн хэрэглээ Цахим шуудан цахим хаяг, цахим шуудан ашиглах
29 Захиа бичих, хариу бичих захиа бичих, дамжуулах, хариу захиа бичих
30 Захидалд файл хавсаргах захидалдаа файл хавсаргаж явуулах. Attach file
31 Дасгал ажил Цахим шуудан солилцоход баримтлах зарчмууд
32 Интернет яриа Бичвэр яриа, утасны яриа, видео яриа, интернет ярианд баримтлах зарчмууд
33 Интернетээс мэдээлэл хайх вэбээр ,зургаар хайлт хийх www.google.mn
34 Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ Мэдээллийн технологи айг үнэлж дүгнэх
35 Дадлага ажил, анализ
9-р анги
Бүлэг сэдэв Нэгж хичээлийн сэдэв Хичээлийн сэдэв
1 Мэдээлэл 2 цаг Компьютер ашиглаж асуудал шийдвэрлэх Мэдээллийг цуглуулж, шинжлэх, цэгцлэх
2 Мэдээллийг харьцуулж үнэлэх
3 Загвар 2 цаг Объектын графикан загвар Графикан загвар
4 Мэдээллийн график дүрслэлийг компьютерт загварчлах
5 Алгоритм 6 цаг Давталттай алгоритм Параметртэй давталт
6 Эхэндээ нөхцөлтэй давталт
7 Дасгал ажил
8 Төгсгөлдөө нөхцөлтэй давталт
9 Дасгал ажил
10 Сорил
11 Компьютер 7 цаг Компьютерийн техник хангамж Хэвлэх төхөөрөмжийг үйлдлийн системдээ тохируулан суулгах
12 Скайнерийг үйлдлийн системдээ тохируулан суулгах
13 Зөөврийн дискийг үйлдлийн системдээ тохируулан суулгах
14 Компьютерийн програм хангамж Програмуудыг ашиглан хялбар даалгавруудыг гүйцэтгэх
15 Дадлага ажил
16 Компьютерийн хөгжил Орчин үеийн компьютерийн үзүүлэлтүүдийг тайлбарлах
17 Хэрэгцээндээ тохируулан компьютерээ сонгох
18 Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ
19 Дадлага ажил, анализ
20 Мэдээллийн технологи 14 цаг Мэдээллийн технологийн хэрэглээ Илтгэл тавихад зориулсан програм
21 Илтгэлийн дэлгэцийг шинээр үүсгэх
22 Слайд нэмэх ба устгах
23 Зураг, дуу, график оруулах
24 Хөдөлгөөн оруулах
25 Дадлага ажил
26 Дадлага ажил
27 Интернэтийн сүлжээ, хэрэглээ Компьютерийн сүлжээ
28 Интернетийн бүтэц
29 Мэдээллийг хайх ба цуглуулах
30 Мэдээллийг нэгтгэх, илгээх
31 Интернетээс мэдээлэл хайх
32 Дадлага ажил
33 Майлээр мэдээлэл дамжуулах дасгал
34 Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ

No comments:

Post a Comment